ZALMAN TX 700W v2 SINGLE RAIL - 80+ - CÁP BỌC DẸT

Giá: 1,922,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm