XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40216 - (CH120) - RGB: RAINBOW (PACK x1, WHITE BOX)

Giá: 150,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm