XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

Giá: 699,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm