View 91 Tempered Glass RGB Edition

Giá: 11,900,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước 4 x 120mm , 3 x 140mm
Bên hông
Right Side(Behind M/B Tray):
8 x 120mm , 8 x 140mm , 6 x 200mm
Front:
1 x 480mm , 1 x 420mm
Top:
1 x 480mm , 1 x 420mm , 1 x 400mm
Trên đỉnh 4 x 120mm , 3 x 140mm , 2 x 200mm
Ở dưới đáy 3 x 120mm , 3 x 140mm
Sau 1 x 120mm , 1 x 140mm