View 71 Tempered Glass Snow Edition

Giá: 4,590,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước 3 x 120mm , 2 x 140mm
Trên đỉnh 3 x 120mm , 3 x 140mm
Ở dưới đáy 2 x 120mm
Sau 1 x 120mm, 1 x 140mm
Khe tản nhiệt hỗ trợ
Mặt trước 1 x 360mm , 1 x 420mm
Mặt hông
1 x 120mm, 1 x 140mm
Right: 1 x 360mm, 1 x 420mm
Mặt trên 1 x 360mm , 1 x 420mm
Mặt sau 1 x 240mm