Thông số card đồ họa rời đầu tiên từ Intel: 512 nhân

intel-xe-gpus-teased-4-models-total-up-512-cores_01

 Ngạc nhiên thay, trong driver mới nhất cho card đồ họa tích hợp của mình, Intel cũng đã vô tình đưa tham chiếu tới các sản phẩm card rời của mình mang nhãn thương hiệu GPU Xe với các tên mã DG1 và DG2

 Tiền tố DG trong DG1 và DG có nghĩa là Discrete Graphic (đồ họa rời), với 3 biến thể của DG2 và 1 biên thể của DG1. Mỗi mã cũng chia thêm các hậu tố là LP và HP, có thể là Low Profile và High Profile  

Riêng dòng DG 2 có 3 nhóm mã phân tách: 128, 256, and 512 - biểu thị cho EU tức nhân xử lý(execution units). DG1 trông như nằm ở phân khúc cao hơn cả trong 4 nhóm mã mới này.

Đây là các tham chiếu cụ thể: 

DG1 HW 

    • iDG1LPDEV = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 LP DG1" "gfx-driver-ci-master-2624"

 DG2 HW 

    • iDG2HP512 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624" 
    • iDG2HP256 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624" 
    • iDG2HP128 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624"

 

 Các thông tin về card đồ họa rời của Intel sẽ liên tục cập nhật tại H2Gaming