Thermaltake Level 20 XT Cube Chassis

Giá: 4,990,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước 3 x 120mm, 2 x 140mm, 2 x 200mm
Bên hông
2 x 120mm or 2 x 140mm
Trái, phải: 4 x 120mm, 3 x 140mm
Trên đỉnh 8 x 120mm, 6 x 140mm, 2 x 200mm
Ở dưới đáy 3 x 120mm
Mặt trước
1 x 120mm or 1 x 240mm or 1 x 360mm
1 x 140mm or 1 x 280mm
Mặt hông
1 x 120mm or or 1 x 140mm
Trái phải: 1 x 120mm or 1 x 240mm or 1 x 360mm or 1 x 480mm
1 x 140mm or 1 x 280mm or 1 x 420mm
Mặt trên
2 x 120mm or 2 x 240mm or 2 x 360mm or 2 x 480mm
2 x 140mm or 2 x 280mm or 2 x 420mm
Mặt sau
1 x 120mm or 1 x 240mm or 1 x 360mm or 1 x 480mm
1 x 140mm or 1 x 280mm or 1 x 420mm