Thermaltake Level 20 GT

Giá: 4,890,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước 3 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x 200mm
Bên hông 1 x 120mm, 1 x 140mm
Trên đỉnh 3 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x 200mm
Sau 2 x 120mm
Khe tản nhiệt hỗ trợ
Mặt trước 1 x 360mm, 1 x 420mm, 1 x 360mm(For 200mm fan)
Mặt hông
1 x 120mm, 1 x 140mm
Bên phải: 1 x 360mm, 1 x 420mm (AIO: 1 x360mm, 1 x 280mm)
Mặt trên 1 x 360mm, 1 x 420mm, 1 x 360mm(For 200mm fan)
Mặt sau 1 x 240mm