Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao??-P4: năng lượng tiêu thụ

Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao??

P4: Kiểm tra tiêu thụ năng lượng

 

 

  1. Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P1: Hình ảnh thực tế &xung
  2. Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P2: Tất cả model 
  3. Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P3 điểm chuẩn cinebench và IPC
  4. Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P4: năng lượng tiêu thụ  (Bạn đang ở đây)
  5.   Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P5: Nhiệt độ 
  6. Rò rỉ hiệu năng Intel Comet Lake-S Core i7-10700, i5-10600K/ 10500 /i5-10400:Nóng,ngốn điện, IPC cao-P6: Cái kết

Về mức tiêu thụ năng lượng, chúng ta đã biết rằng dòng AMD Ryzen 3000 sẽ có chiến thắng lớn nhờ hiệu suất cao hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn từ node quy trình 7nm.

Để so sánh, Core i7-10700 65W tiêu thụ 176W khi FullLoad trong khi AMD Ryzen 7 3700X (65W) tiêu thụ chỉ 91W. Quá dữ!

 Core i5-10600K tiêu thụ 115W trong khi CPU AMD Ryzen 5 3600X 95W tiêu thụ 84W năng lượng.