Ram Patriot Viper Elite Grey 8GB (1X8GB) DDR4 2666 CL16

Giá: 1,355,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

Patriot Viper Elite Grey 8GB (1X8GB) DDR4 2666 CL16

Tùy chọn sản phẩm: Ram đơn, 8GB, DDR4 2666MHz,

Mô tả sản phẩm