RAM OCPC Xtreme DDR4 8GB 3000MHz

Giá: 1,155,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

 
Tùy chọn sản phẩm: Ram đơn, 8GB, DDR4 3000MHz,

Mô tả sản phẩm