RAM OCPC Xtreme DDR4 8GB 2666MHz

Giá: 833,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

OCPC Xtreme DDR4 8GB 2666MHz

Tùy chọn sản phẩm: Ram đơn, 8GB, DDR4 2666MHz,

Mô tả sản phẩm