Ram Gigabyte Aorus RGB 3200 C16 16GB (2*8GB) without Samples

Giá: 2,922,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

RAM Gigabyte Aorus RGB 3200 C16 16GB (2*8GB)

Tùy chọn sản phẩm: Ram kit, 16GB, DDR4 3200MHz, CL16, Ram Only,

Mô tả sản phẩm