[P23]Đánh giá ASUS GeForce RTX 2060 SUPER Strix: Phần 23 - Điểm tổng thể GPU

[P23]Đánh giá ASUS GeForce RTX 2060 SUPER Strix: Phần 23 - Điểm tổng thể GPU 

 

  Phần 23 - Điểm tổng thể GPU

Như anh em thấy, đây là kết quả so sánh trên các card đồ họa khác nhau thông qua 3DMark Time Spy. Bộ phần mềm DX12 mới ra mắt từ lâu, do đó kết quả các VGA trước ngày phát hành của phần mềm này đều bị thiếu. Chúng tôi hiển thị điểm số GPU chứ không phải điểm số kết hợp, theo đó bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về những gì năng lực GPU thể hiện

Hãy nhớ rằng dù driver thay đổi theo thời gian luôn có thể ảnh hưởng đến điểm số.