Nguồn Thermaltake Smart DPS G 500W Bronze

Giá: 2,033,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm