LUX RGB 750W 80 Plus Bronze

Giá: 1,590,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm