Đánh giá CPU Intel Comet Lake Core i9-10900K, i7-10700K, i5-10600K: Ta lại đốt ví lần nữa (phần 17)

Đánh giá CPU Intel Comet Lake Core i9-10900K, i7-10700K, i5-10600K: Ta lại đốt ví lần nữa (phần 17)

 

Hiệu suất CPU: Kiểm tra tổng hợp

Như với hầu hết các bộ điểm chuẩn, có những bài kiểm tra không nhất thiết phải phù hợp với hầu hết các danh mục vì vai trò của chúng chỉ là tìm thông lượng cao nhất trong các kịch bản mã hóa rất cụ thể. Đối với điều này, chúng tôi dựa vào một số bài kiểm tra tiêu chuẩn công nghiệp, như Geekbench và Cinebench.

GeekBench4: Tổng hợp

Một công cụ phổ biến để thử nghiệm đa nền tảng giữa thiết bị di động, PC và Mac, GeekBench 4 là một bài tập cuối cùng trong thử nghiệm tổng hợp trên một loạt các thuật toán tìm kiếm thông lượng cao nhất. Các thử nghiệm bao gồm mã hóa, nén, biến đổi Fourier nhanh, hoạt động bộ nhớ, vật lý cơ thể n, hoạt động ma trận, thao tác biểu đồ và phân tích cú pháp HTML.

Tôi bao gồm thử nghiệm này do nhu cầu phổ biến, mặc dù kết quả đạt được là quá tổng hợp và rất nhiều người dùng thường đặt nặng vấn đề sau thử nghiệm do thực tế là nó được tổng hợp trên các nền tảng khác nhau (mặc dù khác nhau trình biên dịch).

Chúng tôi ghi lại các điểm số chính nhất (Crypto, Integer, Floating Point, Memory) trong cơ sở dữ liệu điểm chuẩn của chúng tôi, nhưng để đánh giá, chúng tôi đăng kết quả tổng thể đơn và đa luồng.

Geekbench 4 - ST Nhìn chungGeekbench 4 - MT Tổng thể

LinX: LINPACK

Công cụ chính để sắp xếp danh sách máy tính TOP500 liên quan đến việc chạy một biến thể của thuật toán nhân ma trận tăng tốc thường được tìm thấy từ bộ LINPACK. Ở đây chúng tôi sử dụng một công cụ có tên LinX để làm điều tương tự trên CPU của chúng tôi. Chúng tôi mở rộng thử nghiệm dựa trên số lượng lõi có mặt để không bị hết tỷ lệ nhưng vẫn giữ thời gian thử nghiệm ổn định.

Đây là một thử nghiệm mới khác của chúng tôi cho năm 2020. Dữ liệu sẽ được thêm vào khi chúng tôi bắt đầu kiểm tra hồi quy các CPU cũ hơn.

LinX 0.9.5 LINPACK

 

Cinebench R20

Dòng thử nghiệm Cinebench rất nổi tiếng với những người đam mê công nghệ, với phần mềm triển khai một biến thể của công cụ Cinema4D phổ biến để hiển thị thông qua CPU một cảnh phức tạp. Phiên bản mới nhất của Cinebench đi kèm với một số nâng cấp, bao gồm hỗ trợ cho> 64 luồng, cũng như cung cấp thử nghiệm dài hơn nhiều để ngăn chặn các hệ thống máy chủ lớn hoàn thành trong vài giây. Không lâu sau khi R20 được ra mắt, chúng tôi đã kết thúc với 256 máy chủ luồng hoàn thành thử nghiệm trong khoảng hai giây. Trong khi chúng tôi chờ đợi phiên bản tiếp theo của Cinebench, chúng tôi chạy thử nghiệm trên các hệ thống của mình ở chế độ đa luồng và đa luồng, chạy tối thiểu 10 phút mỗi lần.

Cinebench R20 Đơn luồngCinebench R20 đa luồng


trang: 12

Hiệu suất CPU: Spec2006 1T

Một công cụ so sánh tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến giữa các bộ xử lý là phạm vi điểm chuẩn của Spec. Chúng tôi sử dụng SPEC2006 và SPEC2017 trong các phần phân tích vi kiến ​​trúc chính của chúng tôi như một cách để xác định nơi bộ xử lý nhất định có thể bị tắc nghẽn khi đưa ra quyết định thiết kế bộ vi xử lý cụ thể. Đối với mục đích của đánh giá này, chúng tôi đang xem xét kết quả tổng hợp giữa một số bộ xử lý khác mà chúng tôi đã kiểm tra, với điều kiện là điểm chuẩn này mới chỉ được đưa vào bộ phần mềm thông thường của chúng tôi.

Kết quả ước tính của Spec2006 1TKết quả dự kiến ​​của Spec2017 1T

Tất cả các bài kiểm tra phụ cho các lần chạy SPEC của chúng tôi được cung cấp trong cơ sở dữ liệu điểm chuẩn của chúng tôi, Cuốn .