CPU Intel Core i9-9920X 3.5 GHz Turbo 4.4 GHz up to 4.5 GHz / 19.25 MB / 12 Cores, 24 Threads / socket 2066 (tương thích X299 - giá đã rẻ bằng 1 nửa ngang 9900KS)

Giá: 15,500,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

Giá gốc: 32.000.000đ

Giá KM:  15.500.000đ ( áp dụng khi build kèm PC render / stream gaming, ko cộng gộp KM khác) - nếu mua kèm main xin liên hệ hotline

Mô tả sản phẩm