CPU AMD Ryzen 9 5900X Gen5 - Zen3 Architect - 12 cores 24 threads

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm