CPU AMD Gen5 Ryzen 7 5800X - Zen3 Architect - 8 cores 16 threads

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm