CPU AMD Ryzen 5 5600X Gen5 - Zen3 Architect - 6 cores 12 threads

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm