Corsair HS70 Wireless Carbon

Giá: 2,388,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

Giá gốc: 2600.000đ
Giá giảm: 2388.000đ ( có giới hạn thời gian, hết bất cứ lúc nào, call0589 281072 để kiểm tra số suất còn)

Mô tả sản phẩm