Core G21 Tempered Glass Edition

Giá: 1,690,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước
3 x 120mm,
2 x 140mm
Trên đỉnh
1 x 120mm,
1 x 140mm
Ở dưới đáy 1x 120mm
Sau 1 x 120mm