SSD Colorful 160GB 545MB/s - TLC Nand

Giá: 1,690,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm