CASE JETEK G9015 Mini ITX - s/p Fan 14RGB (noFAN)

Giá: 1,250,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

CASE JETEK G9005 Mini ITX - s/p Fan 14RGB (noFAN)

 

Mô tả sản phẩm