ASUS RX5700-8G (Bản REF)

Giá: 12,666,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm