3rd Gen CPU AMD Ryzen 5 3500X (Boost 4.4Ghz)

Giá: 5,955,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm