ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP

Giá: 8,933,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

Features:
- IceStorm 2.0
- GDDR6 memory
- White LED lighting
- FireStorm
- OC Scanner

Mô tả sản phẩm