XIgmatek Scorpio support 4 FAN LED with RGB

Giá: 577,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

Sản phẩm không đi kèm FAN - Quý khách mua thêm tùy ý theo tùy chọn

Mô tả sản phẩm