XIGMATEK GALAXY II ULTIMATE - AO120 ARGB (EN42111): HUB & 2SIDE RING FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

Giá: 899,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm