XIGMATEK GALAXY II ESSENTIAL - AX120 ARGB (EN42104): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

Giá: 699,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm