XIGMATEK GALAXY ELITE - EN40230 - (CY120) - RGB: 2 SIDE RING (PACK x1, WHITE BOX)

Giá: 175,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm