Thermaltake Litepower 550W

Giá: 1,190,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm