Thermaltake Level 20 Tempered Glass

Giá: 24,990,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trước 3 x 120mm , 2 x 140mm
Bên hông LCS/Storage Chamber: 4 x 120mm , 3 x 140mm
Sau 1 x 120mm, 1 x 140mm
Khe tản nhiệt hỗ trợ
Mặt trước 1 x 360mm , 1 x 280mm
Mặt hông
LCS/Storage Chamber:
1 x 480mm , 1 x 420mm
Mặt sau 1 x 120mm, 1 x 140mm