Thanos Iniinity NZXT 1080Ti PC (đánh bại cả vũ trụ) 7 8700 - Tặng màn 144Hz

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm