TeamGroup Elite 4GB 2400Mhz ( bo đen - 8 chip)

Giá: 788,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">