TeamGroup Elite 4GB 2400Mhz ( bo đen - 8 chip)

Giá: 688,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm