TeamGroup Delta 2666Mhz 8GBx2 LED RGB - WHITE - BẠCH MÃ HOÀNG TỬ

Giá: 4,188,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">