TeamGroup Delta 2666Mhz 8GBx2 LED RGB - WHITE - BẠCH MÃ HOÀNG TỬ

Giá: 3,188,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm