RAM CRUCIAL 8GB 2400Mhz (BH cháy nổ 3 năm)

Giá: 1,688,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">