RAM CRUCIAL 8GB 2400Mhz (BH cháy nổ 3 năm)

Giá: 1,288,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm