P7 RGB 750W 80 Plus Platium

Giá: 3,590,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm