MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio 11G GDDR6 362bits with RGB BackPlate

Giá: 38,299,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">