MSI GTX 2080 Gaming X 16GB GDDR6

Giá: 31,800,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Kho hàng

PREORDER 26-10 có HÀNG

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">