MSI AMD Radeon RX 5700 MECH 8GB

Giá: 12,799,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm