Intel Core i9 9700K Coffee Lake S - 8 nhân 8 luồng - Turbo 5.0Ghz All Core - 16MB cache (Z390 support )

Giá: 11,510,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

HIỆU NĂNG

Supplemental Information

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">