Intel Core I7-8700

Giá: 7,888,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm