Inno3D RTX 2060 TWIN X2 >9 triệu

Giá: 9,955,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">