INNO3D GeForce RTX 2080 X3 Gaming OC

Giá: 24,999,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm