GALAX RGB DDR4 Gamer3 8GB 2400Mhz - Aurasync with thick MetalPlate

Giá: 1,733,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">