GALAX GeForce® RTX 2060 Super 8GB (1 click OC)

Giá: 11,533,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm