GALAX ® RTX 2080Ti OC White 352 bits - RAY Tracing - Bếp ga màu trắng

Giá: 31,822,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">