GALAX ® RTX 2080Ti OC White 352 bits - RAY Tracing - Bếp ga màu trắng

Giá: 31,822,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm