FLASH SALE - GTX 1060 3GB 2.960.000đ khi BUILD PC - COLORFUL DAY

 - Tối đa 10 suất đầu tiên Colorful GTX 1060 3GB  = 2.960.000đ trong vòng 1 ngày duy nhất 7/6 (khi còn đủ 10 suất) - Dành cho người đặt đơn hàng Xây Dựng Cấu Hình trên website và chuyển khoản trực tiếp  
 - Chỉ bắt đầu nhận chuyển khoản/đặt tiền từ 16:30 ngày 6/6 (có thể mua kèm các Gear Khác đang FLASH SALE 70% tại goo.gl/9gRb9y
 - Chỉ áp dụng PC từ 12trXX  (có tư vấn trước và tự đặt đơn)  thỏa mãn 3 điều kiện:

Các cấu hình ví dụ (chỉ là ví dụ mẫu - Xây dựng cấu hình PC + đặt tại đây):


data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">