EVGA RTX 2080 Ti XC ULTRA GAMING 11GB GDDR6 352 Bít Dual HDB Fans & RGB LED

Giá: 40,000,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">